REKLAMA

RZESZÓW. Rozpoczyna się remont ul. Grunwaldzkiej

RZESZÓW / PODKARPACIE. Od wymiany wyeksploatowanych sieci podziemnych rozpocznie się remont ostatniej części rzeszowskiego deptaka. Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć gazowa i pozostałe będą wymieniane do wiosny przyszłego roku. Następnie rozpocznie się budowa nowej nawierzchni ulicy. 

DSC08785

Ulica Grunwaldzka jest ostatnią częścią miejskiego deptaka, która czekała na remont. Wcześniej miastu udało się odnowić ulice 3 Maja i Kościuszki. Jak przekonuje prezydent Rzeszowa – Konrad Fijołek, Po zakończeniu prac będzie to wyjątkowa część miasta.

Niegdyś była to jedna ze strategicznych dróg Rzeszowa. Dzisiaj chcemy aby służyła mieszkańcom jako wspaniałe miejsce do spotkań i spacerów. Dlatego zaplanowaliśmy tutaj mnóstwo elementów, które uczynią przestrzeń jeszcze bardziej przyjazną. To przede wszystkim drzewa, których tutaj nie ma, a które zostaną posadzone wzdłuż deptaka. Odtworzymy pomnik grunwaldzki i być może w jakiś sposób zaakcentujemy bramę sandomierską, która niegdyś była ważnym elementem tego miejsca. Jestem przekonany, że będzie to wyjątkowe miejsce na mapie Rzeszowamówi Konrad Fijołek. 

Przygotowania do remontu były poprzedzone licznymi konsultacjami ze służbami ochrony zabytków, zarówno miejskimi, jak i wojewódzkimi.

Z konserwatorskiego punktu widzenia, przygotowanie inwestycji było wzorowe. Najpierw wykonano tutaj bardzo szerokie badania archeologiczne, co pozwoliło dokładnie rozpoznać zabytkową materię. Na taką skalę nigdy nie prowadzono w tym miejscu tego typu badań. Projekt przebudowy ulicy przyjęty do realizacji to dobry kompromis pomiędzy tym co jest, a tym co można było zaproponować w celu uspójnienia miejskich deptaków – mówi Edyta Dawidziak, Miejski Konserwator Zabytków w Rzeszowie.   

Właśnie nawiązując do historii, fragment pomiędzy ulicami Kościuszki i Kopernika postanowiliśmy wyłożyć zabytkową kostką, która została pozyskana podczas remontu ulic Kościuszki i 3 Maja, a także podczas prac archeologicznych właśnie na ul. Grunwaldzkiejdodaje Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.   

Zakres prac będzie bardzo duży. Największą i najdroższą częścią tego zadania będzie przebudowa starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych. Przebudowane i remontowane będą m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodociągowa i gazowa. Przebudowane będzie także oświetlenie uliczne – zamontowane zostaną energooszczędne oprawy LED.

W ramach przebudowy wymieniona zostanie także nawierzchnia deptaka. Zniknie betonowa kostka brukowa. Na odcinku Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka, natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm. Takie same płyty przed kilku laty zostały położone na innym rzeszowskim deptaku – ul. Kościuszki.

Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione, ułożona zostanie nowa nawierzchnia, ustawione elementy małej architektury: ławki – 32 sztuki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Przeprowadzona zostanie pielęgnacja drzew rosnących przy budynku UR.

Na ul. Grunwaldzkiej, w ramach przebudowy pojawią się też nowe drzewa. Będą to graby pospolite ‘frans fontaine’ – 37 sztuk i platany klonolistne ‘alphen’s globe’ – 9 sztuk. Drzewa posadzone zostaną po stronie zachodniej ulicy, na odcinku od ul. Kościuszki do budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego a także na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jana III Sobieskiego i na placu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Bernardyńską – drzewa o koronie kulistej. Wszystkie drzewa będą wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania.

Nowymi elementami w przestrzeni deptaka będą parklety, które ustawione zostaną na placu przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej.

Projekt zakłada także stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją.

Przebudowę ul. Grunwaldzkiej wykona firma OBO Polska z Rzeszowa, z którą umowa ma zostać podpisana do połowy września. Koszt inwestycji to ok. 13,681 mln zł. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy (od daty podpisania umowy) na wykonanie zadania.

Dziękuję miastu za powierzenie nam tego niezwykłego zadania. Mamy plan na sprawną realizację, poczyniliśmy już wiele działań w tym kierunku. Od poniedziałku ruszamy z inwentaryzacją, i zabezpieczeniem drzew. Jako pierwsze wykonamy prace podziemne, renowację kanałów deszczowych i sanitarnych, potem gazociąg i pozostałą infrastrukturę. To zajmie około 5-6 miesięcy. Początkiem kwietnia planujemy wykonywać już konstrukcję nawierzchni, a na koniec piękne wykończenie – drzewa, parklety i ławki. To będzie miejsce, w którym będzie miło spędzać czas. Prosimy mieszkańców o cierpliwość, postaramy się być jak najmniej uciążliwi. Do zobaczenia za rok na otwarciu nowej ulicy Grunwaldzkiej – mówi Dawid Ortwein, członek zarządu OBO Polska, wykonawcy przebudowy.

źródło: UM Rzeszowa

zdjęcia: Adam Lampart / UM Rzeszowa

 

 
01-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)